• قیمت:1,200,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 488
  • نام نویسنده: مهندس فرزین گازرانی
  • نوبت چاپ: 7
  • 491 نفر