• قیمت:430,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 136
  • نام نویسنده: نیما حیدرزاده-محمد صانعی-علی حسین سهرابی
  • نوبت چاپ: 8
  • 169 نفر