• قیمت:850,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 423
  • نام نویسنده: فرشاد عسگری
  • نوبت چاپ: 2
  • 257 نفر