• قیمت:1,200,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 488
  • نام نویسنده: جورج برینتن توماس- راس فینی- مهدی بهزاد- سیامک
  • نوبت چاپ: 9
  • 156 نفر