• قیمت:510,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 264
  • نام نویسنده: مهندس بهمن عبدالحميدزاده - مهندس ناصر بدري
  • نوبت چاپ: 4
  • 308 نفر