• قیمت:220,000 ریال
  • نام انتشارات:الماس دانش
  • تعداد صفحه: 96
  • نام نویسنده: ویلیام اچ . مک رون/ترجمه سیدناصرالدین گشتایی.ملیحه سادات رسولی
  • نوبت چاپ: 1
  • 25 نفر