• قیمت:850,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 376
  • نام نویسنده: علیرضا کشاورز با حقیقت - مجید اسکوئی
  • نوبت چاپ: 22
  • 715 نفر