• قیمت:1,000,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 452
  • نام نویسنده: علیرضا لرک ، محمد عبادتى
  • نوبت چاپ: 1
  • 330 نفر