• قیمت:1,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 248
  • نام نویسنده: ریچارد منسفیلد,ترجمه حمید اسحق‌بیگی
  • نوبت چاپ: 16
  • 339 نفر