• قیمت:350,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 144
  • نام نویسنده: مهندس فرشاد عسگری،مهندس امین نصیریان
  • نوبت چاپ: 2
  • 144 نفر