• قیمت:800,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 288
  • نام نویسنده: محمد جواد شهیدی پور اکبری
  • نوبت چاپ: 1
  • 106 نفر