• قیمت:500,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 238
  • نام نویسنده: مهران محمودیار – هاشم تنزده - مهسا شعبانی ایشکا
  • نوبت چاپ: 7
  • 560 نفر