• قیمت:800,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 424
  • نام نویسنده: مهندس فرشاد عسگری - مهندس امیرحسین کبیری
  • نوبت چاپ: 9
  • 147 نفر