• قیمت:950,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 608
  • نام نویسنده: دکتر محمد یعقوبی فر مهندس کوروش آپرناک
  • نوبت چاپ: 20
  • 165 نفر