• قیمت:500,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 180
  • نام نویسنده: سید علیرضا سیدی - دکتر داریوش جواب ور
  • نوبت چاپ: 3
  • 450 نفر