• قیمت:1,000,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 336
  • نام نویسنده: علیرضا کشاورز باحقیقت - علی افشاری - سید مجید اسکوئی
  • نوبت چاپ: 13
  • 868 نفر