• قیمت:1,500,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 656
  • نام نویسنده: سید علیرضا سیدی - بهنام آخوندی
  • نوبت چاپ: 8
  • 623 نفر