• قیمت:650,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 348
  • نام نویسنده: مهدی رشیدی - نیما اوجاقی
  • نوبت چاپ: 1
  • 53 نفر