• قیمت:550,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 288
  • نام نویسنده: رضا خوش‌کیش
  • نوبت چاپ: 12
  • 96 نفر