• قیمت:450,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 488
  • نام نویسنده: بانک-لارنس کالین-عباسعلی خالقی
  • نوبت چاپ: 2
  • 180 نفر