• قیمت:1,000,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 306
  • نام نویسنده: مهندس فرزین گازرانی - مهندس علیرضا اسدالهی - مهندس جاسم عصمتی
  • نوبت چاپ: 7
  • 438 نفر