• قیمت:160,000 ریال
  • نام انتشارات:الماس دانش
  • تعداد صفحه: 80
  • نام نویسنده: دکتر باب نلسون/ترجمه شهروز فرهنگ
  • نوبت چاپ: 1
  • 42 نفر