• قیمت:360,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 216
  • نام نویسنده: کوروش آپرناک - امیر منصوری
  • نوبت چاپ: 6
  • 352 نفر