• قیمت:350,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 128
  • نام نویسنده: مهرداد نظری - حامد نصرالله پور - محمد اسماعیل حسن زاده خانکهدانی
  • نوبت چاپ: 3
  • 441 نفر