• قیمت:800,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 566
  • نام نویسنده: دكتر فرامرز فقیهی - مهندس روزبه جهانی
  • نوبت چاپ: 1
  • 130 نفر