• قیمت:850,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 488
  • نام نویسنده: بانس.لارنس.کالین/ترجمه عباسعلی خالقی
  • نوبت چاپ: 2
  • 463 نفر