• قیمت:490,000 ریال
  • نام انتشارات:نص
  • تعداد صفحه: 614
  • نام نویسنده: جرج استفانوپولوس مترجم: دکتر ایرج ناصر
  • نوبت چاپ: 2
  • 352 نفر