• قیمت:950,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 0
  • نام نویسنده: دکتر مصطفی صدیقی زاده - مهندس ایمان سلطانی
  • نوبت چاپ: 3
  • 339 نفر