دعوت به همکاری

سهادانش ناشر برگزیده کتب فنی و مهندسی مفتخر است که به منظور گسترش علم و خدمت به جامعه دانشگاهی و صنعتی کشور از اساتید محترم برای تالیف و ترجمه دعوت به همکاری نماید.

شرایط همکاری:

در صورت پذیرفته شدن ارائه مدارک که شامل: دو قطعه عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی و یا دانشگاهی الزامی می باشد


نام:
نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
 
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
شغل با ذکر سمت مربوطه:
آدرس:
مواردی از تالیف خود(اعم از کتاب و مقاله) را که به چاپ رسیده با مشخصات محل نشر آن ذکر نمایید :
آیا کتابی برای اقدام به چاپ دارید؟ (در صورت تمایل می توانید با سهادانش برای چاپ کتاب اقدام نمایید)
پیشنهادات